?

Log in

ориґінал - XKCD.UA [entries|archive|friends|userinfo]
XKCD.UA

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 30th, 2006|12:35 pm]
XKCD.UA

xkcd_ua

[unza_unza_time]


ориґінал
linkReply

Comments:
[User Picture]From: sparrow_hawk
2006-11-30 11:43 am (UTC)
отлічно

експло мастдай хехе %)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-30 11:56 am (UTC)
ти теж язичник?!! ах ти ж!...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sparrow_hawk
2006-11-30 11:58 am (UTC)
з дитинства :0)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: syvi_svyni
2006-11-30 12:37 pm (UTC)
щоб дізнатися, що таке Wicca, мені довелося полізти у гугл.
може замінити її на щось рідніше, типу Свідків Єгови? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-30 12:40 pm (UTC)
а шо, ручки поламалися від гугла? все продумано ;)
ти шо, який юзер фаєрфокса збереться ставати єговістом?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: syvi_svyni
2006-11-30 12:45 pm (UTC)
та мене щось і в паганьство не тягне...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-30 12:41 pm (UTC)
крім того, єговісти - теж християни. а тут йдеться про шось зовсім інше)
(Reply) (Parent) (Thread)