?

Log in

оригінал - XKCD.UA [entries|archive|friends|userinfo]
XKCD.UA

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 15th, 2006|01:26 pm]
XKCD.UA
xkcd_ua
[cuerpo_puerco]


оригінал
linkReply

Comments:
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-26 09:01 pm (UTC)
я хотіла додати перекладений стріп, але чомусь не можу тут постити. шо дєлать?
(Reply) (Thread)
From: cuerpo_puerco
2006-11-26 09:22 pm (UTC)
ща додам.
я картинки прямо на хостингу жж розміщую, для надійності
заливаєш в свої photos, потім довго клацаєш на картинці, доки вона не з’явиться в своїй первинній наготі, без рамочок і т.д. та копіюєш посилання, воно буде без розширення, але якщо його вставити в <img src="...">, то все ok
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-26 09:47 pm (UTC)
мені тут panshadow нарадив flickr.com :) так що я вже звідти буду..
(Reply) (Parent) (Thread)
From: cuerpo_puerco
2006-11-26 09:26 pm (UTC)
можеш постити
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: unza_unza_time
2006-11-26 10:02 pm (UTC)
сенкс ;) а ще скажи мені, як забрати оту дибільну синю рамку?
(Reply) (Parent) (Thread)